اخبار

در این بخش اخبار شرکت داروسازی فضل دارو قرار میگیرد و شما می توانید از آخرین اخبار علمی مرتبط با بهداشت و سلامت مطلع شوید.

dr rajabi

رئیس مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: « چشم امید دانشجویان رشته داروسازی ، به برخی از شرکت های فعال دانش‌بنیان این حوزه است»

رئیس مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: « چشم امید دانشجویان رشته داروسازی ، به برخی از شرکت های فعال دانش‌بنیان این حوزه

ادامه مطلب »