همکاری با فضل دارو

شرکت فضل دارو یه شرکت دانش بنیان تولید داروعه که با اهدافی مثل ترکیب علم وطبیعت، تولید دارو با کمترین عوارض جانبی و.. سهم خودش رو توی ارتقای کیفت زندگی مردم ایفا کنه. ما توی فضل دارو سعی کردیم تا همیشه به روز و آپدیت باشیم، ضابطه مند باشیم و موقعیت های شغلی رو برای افراد جوون و با استعداد همیشه باز بزاریم چون میدونیم اشتغال یکی از دغدغه های اصلی جوونای امروز ماست.