همکاری با فضل دارو

داروسازی دانش بنیان فضل دارو، آماده و مشتاق همکاری با داروسازان ، پزشکان ،دانش پژوهشان، صاحبان ایده ، نخبگان ، دارندگان مهارت ها و تخصص های علمی ، اساتید دانشگاهی ، مدیران صنعتی ، کارافرینان ، شرکت های دانش بنیان ، دانشجویان و سایر علاقه مندان می باشد.

درصورت شناسایی زمینه هرگونه همکاری ،از شما دعوت می کنیم فرم همکاری شامل موضوع و زمینه همکاری رابا توضیحات کافی و ضمیمه رزومه در همین صفحه تکمیل و برای ما ارسال فرمایید. اطلاعات ارسالی در مدت نهایتا یک هفته توسط بخش های کارشناسی مرتبط و هیئت مدیره بررسی شده و مراتب اطلاع رسانی از طریق ایمیل یا تماس تلفنی انجام خواهد شد.

فرم پرسشنامه همکاری با ما

مرحله 1 از 3

نام(Required)
تاریخ تولد:(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
تاریخ ارسال رزومه:(Required)
آدرس محل سکونت:(Required)