رویداد ها

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مشاوره و منتورینگ تخصصی داروسازی دانش بنیان فضل دارو برگزار می کند.این رویداد استارتاپی علمی ، صنعتی و تجاری در حوزه زنجیره ارزش فراورده های دارویی به منظور شبکه سازی ، توانمند سازی وحمایت از ایده های نوآورانه و ایجاد فضای خلاقانه و در جهت افزایش ارتقاء سطح تجاری سازی ایده تا محصول طرح ریزی و برگزار می شود.

رویداد استارتاپی زنجیره ارزش فرآورده های دارویی

هدف از برگزاری رویداد:​

• شبکه سازی و توانمند سازی متخصصان جوان و طرح های نوآور با رویکرد هم افزایی در حوزه ی تولید گیاهان دارویی و فراورده های دارویی طبیعی

آموزش و توانمندسازی دانشجویان گرایش های تخصصی زنجیره تولید فراورده های دارویی طبیعی در حوزه نواوری، کارافرینی و شبکه سازی

همکاری و ایجاد ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز رشد دانشگاه ها در پوشش دهی خلاء های موجود در اکوسیستم دارویی

 ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل میان تخصص های محوری هسته های اولیه فناور در حوزه فراورده های طبیعی و ارائه الگوها و فرایندهای تجاری سازی در حوزه فراورده های طبیعی

ایجاد شبکه ارتباطات در حوزه گیاهان دارویی و مکمل های دارویی طبیعی به منظور ایجاد هسته های اولیه فناور

ارائه الگوها و فرایندهای کارآمد در مسیر تجاری سازی فراورده های دارویی طبیعی از قبیل: انتخاب ایده ، تحقیقات بازار، تدوین بیزینس پلن ، رگولاتوری و…

تقویت فرهنگ کارافرینی خلاق در بستر دانشگاه ها

محورهای رویداد

• مواد اولیه دارویی
• فرآورده های دارویی طبیعی و سنتی
• مکمل های دارویی
• فراورده های دارویی ژنریک
• فرآورده های دارویی بیوتکنولوژی
• فراورده های آرایشی و بهداشتی
• فارماسیوتیکس و سیستم های جدید دارورسانی

داروسازی دانش بنیان فضل دارو رویداد استارتاپی علمی ، صنعتی و تجاری در حوزه زنجیره تولید فراورده های دارویی طبیعی به منظور شبکه سازی ، توانمند سازی وحمایت از ایده های نوآورانه و بنیان نهی و پویایی زیست بوم و ایجاد ارزش افزوده بر منابع طبیعی کشور در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های دارویی طبیعی با ایجاد فضای خلاقانه و در جهت افزایش ارتقاء سطح تجاری سازی ایده تا محصول با شعار گیاهان دارویی ، هدیه ارزشمند طبیعت را طرح ریزی و برگزار می نماید.

رویداد استارتاپی زنجیره تولید فراورده های دارویی طبیعی

هدف از برگزاری رویداد:​

• شبکه سازی و توانمند سازی متخصصان جوان و طرح های نوآور با رویکرد هم افزایی در حوزه ی تولید گیاهان دارویی و فراورده های دارویی طبیعی

آموزش و توانمندسازی دانشجویان گرایش های تخصصی زنجیره تولید فراورده های دارویی طبیعی در حوزه نواوری، کارافرینی و شبکه سازی

همکاری و ایجاد ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز رشد دانشگاه ها در پوشش دهی خلاء های موجود در اکوسیستم دارویی

 ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل میان تخصص های محوری هسته های اولیه فناور در حوزه فراورده های طبیعی و ارائه الگوها و فرایندهای تجاری سازی در حوزه فراورده های طبیعی

ایجاد شبکه ارتباطات در حوزه گیاهان دارویی و مکمل های دارویی طبیعی به منظور ایجاد هسته های اولیه فناور

ارائه الگوها و فرایندهای کارآمد در مسیر تجاری سازی فراورده های دارویی طبیعی از قبیل: انتخاب ایده ، تحقیقات بازار، تدوین بیزینس پلن ، رگولاتوری و…

تقویت فرهنگ کارافرینی خلاق در بستر دانشگاه ها

محورهای رویداد

• گیاهان دارویی
• اجزا اولیه موثره دارویی طبیعی (API)
• محصولات دارویی و مکمل های گیاهی
• فرمولاسیون داروهای گیاهی
• فراورده های طب سنتی
• فارماکوگنوزی
• مارکتینگ وبرندینگ محصولات دارویی دانش بنیان