سپتامبر 13, 2022

بیماری کبد چرب و دیابت چه ارتباطی با هم دارند؟

زندگی با دیابت می تواند خطر عوارض مختلف، از جمله بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) را افزایش دهد.