برچسب: ویروس کرونا

  • Home
  • -
  • ویروس کرونا
ویروس کرونا

ویروس کرونا

ویروس کرونا نام علمی Coronaviruses :  گروهی از ویروس‌ها متعلق به خانوادهٔ ویروسی کرونا ویریده هستند،  که از طریق ایجاد عفونت دستگاه تنفسی در پرندگان و پستانداران، ایجاد بیماری می‌ کنند. کرونا ویریده یک خانواده از ویروس های پوشش دار…