ویرایش محتوا

Herberis - Fazldarou

knowledge based Fazl Darou company is created by a group of research pharmacists with trusting the natives and their knowledge in 2018. the aim of Fazl Darou is to produce pharmaceutical products needed by the country.

Contacts

برچسب: ورزش و سندروم متابولیک

  • Home
  • -
  • ورزش و سندروم متابولیک
سندروم متابولیک را با ورزش دور بزنید!

سندروم متابولیک را با ورزش دور بزنید!

سندروم متابولیک را با ورزش دور بزنید! ورزش به عنوان یک راه طبیعی برای پیشگیری و درمان سندرم متابولیک توصیه می شود. اما ورزش برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد. ممکن است تعجب کنید که آیا پیاده روی سریع کافی…