آگوست 4, 2022

اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران حذف شدند !!!

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به حذف دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا به […]