آگوست 17, 2022

چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه

فعالین داروسازی کشور در زیر یک سقف (چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۲) فارمکس بزرگ ترین رویداد داروسازی کشور است که در این سال […]