سپتامبر 15, 2022

شایع‌ترین علت بروز فشار خون

فشارخون به دلایل متعدد ایجاد می‌شود اما شایعترین دلیل بروز فشارخون « بی علتی » است و شاید یک سابقه خانوادگی قوی، مهمترین علت فشارخون محسوب شود.