برچسب: فرآورده های طبیعی

  • Home
  • -
  • فرآورده های طبیعی
روش های استخراج و عصاره گیری فراورده های گیاهی

روش های استخراج و عصاره گیری فراورده های گیاهی

داروهای طبیعی هزاران سال است که گزینه ای برای پیشگیری و درمان بیماری های انسانی بودند. محصولات طبیعی ، منابع مهمی برای توسعه دارو هستند. مقدار محصولات طبیعی زیست فعال در داروهای طبیعی همیشه نسبتاً کم است. امروزه توسعه روش…