سپتامبر 6, 2022

گزارش تصویری حضور شرکت داروسازی دانش بنیان فضل دارو در نمایشگاه بین المللی فارمکس۲۰۲۲

گزارش تصویری حضور شرکت داروسازی دانش بنیان فضل دارو در نمایشگاه بین المللی فارمکس۲۰۲۲ pharmex
آگوست 17, 2022

چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه

فعالین داروسازی کشور در زیر یک سقف (چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۲) فارمکس بزرگ ترین رویداد داروسازی کشور است که در این سال […]