ویرایش محتوا

Herberis - Fazldarou

knowledge based Fazl Darou company is created by a group of research pharmacists with trusting the natives and their knowledge in 2018. the aim of Fazl Darou is to produce pharmaceutical products needed by the country.

Contacts

برچسب: سرطان آندومتر

  • Home
  • -
  • سرطان آندومتر
ارتباط میان سندروم متابولیک و سرطان پستان

ارتباط میان سندروم متابولیک و سرطان پستان

ارتباط میان سندروم متابولیک و سرطان پستان سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای  توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشور های کمتر توسعه یافته است.طبق نظر سازمان جهانی بهداشت  5/12 % تمامی مرگ ها در سال…

 سرطان آندومتر چیست؟

 سرطان آندومتر چیست؟

 سرطان آندومتر چیست؟ ارتباط ان با سندروم متابولیک (زمان تقریبی مطالعه این مقاله : 5 دقیقه) سرطان آندومتر(EC) شایع ترین بدخیمی ژنیکولوژیک درجهان است . در اروپا 1 تا 2 درصد از کل مرگ و میر ها،ناشی از این سرطان…