ویرایش محتوا

Herberis - Fazldarou

knowledge based Fazl Darou company is created by a group of research pharmacists with trusting the natives and their knowledge in 2018. the aim of Fazl Darou is to produce pharmaceutical products needed by the country.

Contacts

برچسب: زنان

 سرطان آندومتر چیست؟

 سرطان آندومتر چیست؟

 سرطان آندومتر چیست؟ ارتباط ان با سندروم متابولیک (زمان تقریبی مطالعه این مقاله : 5 دقیقه) سرطان آندومتر(EC) شایع ترین بدخیمی ژنیکولوژیک درجهان است . در اروپا 1 تا 2 درصد از کل مرگ و میر ها،ناشی از این سرطان…