دسامبر 18, 2022

سندروم متابولیک را با ورزش دور بزنید!

سندروم متابولیک را با ورزش دور بزنید! ورزش به عنوان یک راه طبیعی برای پیشگیری و درمان سندرم متابولیک توصیه می شود. اما ورزش برای […]
سپتامبر 7, 2022

رژیم غذایی سندروم متابولیک:

رژیم غذایی سندروم متابولیک: مدت مطالعه مقاله : ۸ دقیقه سندروم متابولیک که سندرم X نیز نامیده می شود، ترکیبی از شرایطی است که خطر […]