اکتبر 3, 2022

برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما در مهر ۱۴۰۱

یکی از بزرگترین رویداد های صنعت داروسازی و صنایع وابسته که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد نمایشگاه ایران فارما می باشد.این نمایشگاه […]