ویرایش محتوا

Herberis - Fazldarou

knowledge based Fazl Darou company is created by a group of research pharmacists with trusting the natives and their knowledge in 2018. the aim of Fazl Darou is to produce pharmaceutical products needed by the country.

Contacts

برچسب: ایران فارما

  • Home
  • -
  • ایران فارما
برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما در مهر 1401

برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما در مهر 1401

یکی از بزرگترین رویداد های صنعت داروسازی و صنایع وابسته که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد نمایشگاه ایران فارما می باشد.این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی صنعت دارویی کشور، ارائه آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت دارو، آشنایی…