ویرایش محتوا

Herberis - Fazldarou

knowledge based Fazl Darou company is created by a group of research pharmacists with trusting the natives and their knowledge in 2018. the aim of Fazl Darou is to produce pharmaceutical products needed by the country.

Contacts

برچسب: ایدز

روزجهانی ایدز

روزجهانی ایدز

فضل دارو 1 دسامبر مصادف با  10  آذر  (روز جهانی ایدز  ) را گرامی می دارد.از سال ۱۹۸۸  اول دسامبر  روز جهانی ایدز نام گذاری شده است . هدف عمده از این کار این است که به عموم مردم یادآوری…