آوریل 29, 2023

واکسن HPV (واکسن زگیل تناسلی)💉

واکسن HPV ویروس HPV می‌تواند از طریق تماس پوست به پوست یا از طریق فعالیت جنسی منتقل شود. اگرچه HPV اغلب خودبه‌خود از بین می‌رود. […]