آگوست 9, 2022

تشخیص آلزایمر، ۱۷ سال زودتر…!

 تشخیص آلزایمر ۱۷ سال زودتر از بروز بیماری با کمک حس گر جدید آلمانی ممکن شد آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقلی است. این بیماری […]