پشتیبانی و تعهد کاری

 شرکت داروسازی فضل دارو

شرکت از نظر پشتیبانی و جلب رضایت مشتریان تعهدات لازم را مبذول خواهد نمود و پاسخگویی های لازم را در خصوص سوالات مشاوره ای و رفع مشکلات احتمالی انجام خواهد داد.