جزئیات شخصی
نام و نام خانوادگی دکتر کامران شورگشتی
سمت بنیان گذار
تحصیلات
مدرک تحصیلی دکترا داروسازی
محل زندگی مشهد
گواهینامه ها همه گواهی ها

شبکه های هاجتماعی

سوابق شغلی

  • پروژه جایگزین خدمت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1400
  • مدیر عامل شرکت دانش بنیان فضل دارو خیام خراسان از 1397-تا به اکنون
  • رئیس هیئت مدیره شرکت فضل دارو خیام خراسان از 1397-تا به اکنون
  • حضور در مرکز رشد و پارک علم دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشگاه فردوسی و مرکز رشد شهرستان نیشابور از  1397-تا به اکنون
  • موسس شرکت سنجش آزمای خیام شرق از 139۸-تا به اکنون